Navigeer naar boven

Hans Vandekerckhove 1957°

Hans Vandekerckhove geboren in 1957 te ingelmunster, hij maakte zijn debuut op de artistieke scène in de context van het begin van de jaren 1980 tijdens dewelke zich internationaal een heropleving van de schilderkunst voordoet.
De kunstenaar neemt een unieke positie in, in de Belgische schilderkunst, omwille van de balans in zijn werken tussen fysieke aanwezigheid en vergeestelijkte expressie. Reeds van in het begin kenmerkt zijn werk zich door een grote contemplatieve kracht en een ingetogen karakter dat op een diepere betekenis duidt.
De uitbeelding van de menselijke figuur en de zoektocht naar de paradijselijke toestand zijn constanten in zijn oeuvre, levensgrote personages, staand, zittend of hurkend weergegeven die dromend of wachtend als een teken zijn voor de onbereikbaarheid van de paradijselijke toestand. Vanaf de tweede helft van de jaren ?80 duiken motieven op in zijn werken waarin tevens referenties aan de kunstgeschiedenis, de wetenschap en de religie aanwezig zijn. Eind jaren 1980 ? begin jaren 1990 ondergaat zijn werk een conceptualiseringsproces en komt de kunstenaar tot een vorm van symbolische schilderkunst.


Hans Vandekerckhove

Sorteer:

Hans Vandekerckhove

Sorteer:
Uit onze galerij

Verbergen