Navigeer naar boven

Sigrid Tanghe 1968°

Voor kunstenares Sigrid Tanghe zijn organische gehelen een speeltuin van richtingen, lijnen, vormen en volumes. Ze begeeft zich er graag in om zo een structuur te vinden, en dan nog een, en nog honderd andere... : plantenstengels, rotspartijen, dorre bladermassa's, opgedroogde of omgeploegde aarde... Die massa's bevatten een natuurlijk ritme en voor zich sprekende wetten. Het zijn net deze organische wetmatigheden die haar bezighouden. Ze zoekt de structuur op, houdt ze even vast en maakt ze zichtbaar op een drager. De hoeveelheid van mogelijkheden bij het vinden van die structuur maakt voor haar het 'spel' bijzonder boeiend. De anekdote moet verdwijnen. De natuur wordt partituur. Motieven ontstaan, worden zelfstandig, vinden hun vrijheid en repeteren zich dan. Welkom in deze organische wereld.


Sigrid Tanghe

Sorteer:

Sigrid Tanghe

Sorteer: