Navigeer naar boven

Eddie Symkens 1964°

Eddie Symkens (°1964) is een gedreven kunstenaar, die keramische en bronzen sculpturen combineert. Figuren met name in een lichaam gevat.
Daaruit ontsnappend door een beweging die aan de volumineuze beelden sierlijkheid en élégance verleent, vrij van frivoliteit. Daaruit ontsnappend ook door letterlijk te balanceren tussen materialiteit en immaterialiteit. Materialiteit in een vorm die alludeert op de beperkingen van een menselijk lichaam, tegelijk de warmte ervan betoont. Immaterialiteit of onaardsheid omwille van de hoge graad van abstractie en compactheid, die versterkt wordt door een ingekeerde blik- op bezonkenheid wijzend en zich afsluitend van wat aan tijd en plaats gebonden is. Dat strevend zoeken naar de ideale balans tussen vraagstelling en beslistheid resulteert in zowel een aristocratische statige uitstraling met een messcherp getekende mond als in een fijngevoeligheid van uitgewerkte handen die tederheid en robuustheid betrachten.
Waar deze beelden een beweging generen die in het volume van het beeld blijft, daar zoeken een aantal bronzen figuren die beweging heel nadrukkelijk buiten zichzelf. Is hun uitgepuurde - anatomische niet aan de realiteit beantwoordend -, langgerekte, uitgelengde houdingen creëren ze geen lichamen meer, maar geabstraheerde bewegingen.
Openingen of ruimtes die door deze beweging veelvuldig tot stand komen - de zgn. lege ruimtes ? worden magnetische velden, waarbinnen de activiteit zich verder zet en voor ontlading zorgt. Zo krijgt de artistieke drang van de kunstenaar naar voortgang in de creatieve evolutie zijn beslag in de ruimtelijke vlucht van de werken, die in hun evasief vermogen geen grenzen accepteren. Integendeel, grenzen en wetten kinetisch tarten.
Het is de onweerstaanbare drang om aan de aardse en materiële beperktheid te ontkomen, in een scheppingsproces dat voortdurend ?in progres? is.


Eddie Symkens

Sorteer:

Eddie Symkens

Sorteer: