Navigeer naar boven

Octave Landuyt 1922°

Octave Landuyt is geboren te gent. Aanvankelijk zoekt Octave Landuyt inspiratie binnen droom- en waanbeelden. Zijn onderwerpen verwijzen vaak naar dood, dreiging en verval. Zijn vroege werk sluit nauw aan bij de nationaal en internationaal sterk aanwezige magisch-realistische en surrealistische stromingen.
Later produceert hij abstract werk (uitvergrotingen) met een voorkeur voor het tragische. Begin de jaren 60 keert hij terug naar de figuratie en schildert met een prachtige materie en huid een aantal monumentale gezichten en dieren. Dit is het belangrijkste fragment van zijn oeuvre. De problematiek van leven en dood staan centraal.
Bewonderaars van Landuyts kunst scharen hem onder de renaissance-kunstenaars of noemen hem een wedergeboorte van de Vlaamse Primitieven.


Octave Landuyt

Sorteer:

Octave Landuyt

Sorteer: