Navigeer naar boven

Jean Jacques De Graeve 1923°

Jean-Jacques de Grave geboren te Veurne volgde een kunstopleiding aan Sint-Lucas te Gent (onder leiding van broeder Alfred en Gerard Hermans) en aan Ter Kameren te Brussel. Leraren als Joris Minne, Oscar Jespers en Jozef Cantré hadden een grote invloed op zijn werk. Hij bleef tot 1952 in contact met de Kunstenaars van de Cobrabeweging. Jean-Jacques de Grave was medestichter van de Groepen "Idee" en "Grafis 50". Hij exposeerde in binnen- en buitenland en ontving talrijke internationale onderscheidingen.
Het Grafische Oeuvre van Jean-Jacques de Grave straalt sereniteit en Poëzie uit. Essentieel in al zijn zwart-wit Prenten zijn het Contrast, de lapidaire uitdrukking, de onmiddellijke herkenbaarheid, de lichtelijk archaïserende voorstelling en het vinnige Ritme. Hij is de pure Graficus. Hij is de man van de levende Lijn, die trilt van ritmische bewogenheid. Met zijn eigen Techniek schept hij Composities die door de sfeer die hij er weet in te leggen, een zeer persoonlijke taal spreken.


Jean Jacques De Graeve

Sorteer:

Jean Jacques De Graeve

Sorteer: