Navigeer naar boven

Remy Cornelissen 1913° - 1990†

Remy Cornelissen geboren te Turnhout is een beeldhouwer, ook van monumentale kunst, was tevens lithograaf en juwelenontwerper. Hij genoot zijn opleiding aan de Academie van Antwerpen en het NHISKA (1928-1942). Onder de invloed van Ernest Wijnants, die hij als zijn grote leermeester beschouwde, kwam hij tot de expressionistische beeldhouwkunst. Cornelissen bewerkte diverse materialen, met een voorkeur voor hardsteen.
Remy Cornelissen was als leraar verbonden aan de Academie van Turnhout (1937-1947), aan de Athenea van Berchem en Sint-Niklaas (1940-1972) en aan de Academie van Antwerpen (1947-1978).
In 1942 ontving hij de eerste prijs in de "Prix de l'art jeune" en als laureaat ontving hij in 1943 de tweede prijs in de "Prijs van Rome". In 1969 won hij de driejaarlijkse prijs voor beeldhouwkunst van de provincie Antwerpen. Vanaf 1974 was hij vooral actief als graficus.


Remy Cornelissen

Sorteer:

Remy Cornelissen

Sorteer: