Navigeer naar boven

Klaar Cornelis

Klaar Cornelis geboren te Gent. In haar werk is er altijd een duidelijke verwijzing aanwezig naar de groeipatronen in de natuur .
Deze verwijzing toont zich in geometrische motieven, herhalingen van wetmatigheden, in het ritme van een steeds terugkerend proces...
Het observeren van dit cyclische proces van groeien en ook weer afsterven levert bepaalde elementen die ze gebruikt als motief voor haar beelden.
Deze zijn echter geen direct herkenbare vormen uit de natuur. Het resultaat van haar inspiratiebron kan ge´nterpreteerd worden als fossiele vormen; m.a.w. het werk refereert naar iets wat verdwenen is en getuigt dus van een herinnering van haar observaties. Het beeld in steen of brons krijgt zo zijn eigen leven; het wordt een sculptuur zonder symbolische of metaforische verwijzingen.


Klaar Cornelis

Sorteer:

Klaar Cornelis

Sorteer: